Giriş FormuKimler Sitede

Şuanda 9 konuk çevrimiçi
AddThis Social Bookmark Button
Çevre Düzeni Planlarının Yürütülmesinin durdurulması ne getirir ne götürür ! PDF Yazdır e-Posta
Administrator tarafından yazıldı   
Pazar, 23 Ekim 2011 17:32
AddThis Social Bookmark Button

Son dönemde sıkça yaşadığımız ve uygulamada farklı sonuçlar doğuran bir olay Çevre Düzeni Planlarının Yürütmeyi durdurma veya iptal kararı alması.


 

Öncelikle şunu belirtmekte yarar varki; dava sonuçlarından ilk olarak etkilenen idarelere (Belediyeler ve İl Özel İdareleri) dava sonuçları ulaşmamaktadır. Dolayısıyla idareler yasal olarak bu kararlardan haberdar olmamaktadırlar. Davayı kaybeden idarenin planın iptal veya YD kararı almasını ilgili idarelere bildirmesi gerekirken bu bildirimler yapılmamakta, dolayısıyla uygulayıcılar zor durumda bırakılmaktadır.

Ayrıca açılan davalar devam ederken idarlerce revizyonlar onaylanmakta iptal veya YD kararlarında revizyonların iptaline ilişkin hüküm bulunmadığından kararların yorumlanmasında sıkıntılar doğmaktadır.

Peki planların YD kararı alması veya iptali ne kazandırıyor İzmir'e...

Bu konunun bir kaç farklı boyutu var, ancak öncelikle son iptal kararını ele alalım..

izmir'in 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı tüm il sınırlarını kapsamaktadır.

Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ve dışındaki yansımaları da farklı olacaktır. Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 5216 sayılı yasa gereği hazırlanıp onanan 1/25000 ölçekli Kentsel Bölge Nazım İmar Planı yürürlükte olduğundan, belediyesince uygulama bu plan doğrultusunda sürdürülecektir bu nedenle görünürde Belediye uygulamalarında bir değişim ve sıkıntı yaşanmıyacaktır. 

Ancak Belediye tarafından hazırlanan Kentsel Bölge Nazım İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların tamamına yakını 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına yapılan itirazların aynıydı,  dolayısıyla üst ölçekli plana atıfta bulunularak itirazlar RED edildi. Şuanda eline dosyasını alan 1/25000 ölçekli KBNİP'na değişiklik ve revizyon talep edebilecek konumdadır. Ancak ortada onaylı bir plan olması bu sorunu büyük ölçekte ortadan kaldırmaktadır.

Peki Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında durum nasıl olacak ?

Alınan YD ve İptal kararları ne getirecektir? Büyükşehir sınırları dışında kalan alanlarda bulunan belediyelerin mevcutta üst ölçekli bir planı bulunmamaktadır. Ödemiş, Tire, Bergama, Dikili gibi ilçeler ile Yenişakran, Zeytindağ, Kaymakçı gibi Belde Belediyelerinde ilgili Belediyenin bir meclis kararı ile her nitelikte plan onaylanabilecek "Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği" gibi ESNEK hükümler içeren bir yönetmelik ile uygulamalar sürdürülecektir.

Aynı durum İl Özel İdare sınırları içinde de geçerlidir. İl Özel İdarenin yetki alanlarında da üst ölçekli bir plan bulunmamaktadır. 

Bu arada Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin meşhur MEVZİ İMAR PLANI tanımını da unutmamak gerekir. Artık Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında yoğun MEVZİ PLAN talepleri ile parçacı yapılaşma başka bir biçimde devam edecektir. 

Görüldüğü üzere bu planların iptalinin İZMİR'e olumlu bir etkisi olmayacaktır.

Hataları ve eksiklikleri pek çok olmakla birlikte, plansızlığın da doğal nitelikli alanlarda yapılaşmayı artıracağından kente zararı büyük olacaktır. Ancak üst ölçekli planlardaki hatalar, eksiklikler, gelişmeleri yönlendirici nitelikte olmaması, vb. çevre düzeni planlarını işlevsiz hale getirmiştir.

Doğru olan planlar yapılırken alınan görüşlerin veya askı süresinde özellikle sivil toplum kuruluşlarından gelen itirazların iyi değerlendirilmesidir.

1/100.000 ölçekli MKİ Çevre Düzeni Planının YD kararının özellikle İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan alanlara önemli ölçüde olumsuz etkileri olacaktır. 

Yorumlar

avatar Pamukkale Spil
0
 
 
yorum ve paylaşım için çok teşekkür ederim.. çok güzel bir değerlendirme
avatar K.KURUÇAY
0
 
 
Büyükşehir ve çevrelerinde meydana gelecek hareketlilikten ziyade, İÖİ yetki alanında yaşanabilecekl erin ürkütücülüğü açısından mevcut YD sürecinin en kısa sürede sonuçlandırılması gerekmektedir. Aksi takdirde 2008-2009 yılları arasında yaşanılan YD kararları nedeniyle sürekli iş akışı mevzuat değişiklikler i (Planlı-Plansız Alanlar İY ve Üst Ölçekli Plan Kararları) nedeniyle aksayacak ve uygulama safhasına geçemeyerek idareler açısından tereddütler doğuracaktır. Tabi ki gelecek olan Plan değişikliği talepleri İÖİ içinde buyuk bir sıkıntı ve uygulamada tereddütler doğuracaktır.
Lütfen YORUM Yazmak İçin Giriş Yapın. Üye değilseniz ücretsiz üye olabilirsiniz.
Son Güncelleme ( Pazartesi, 24 Ekim 2011 10:43 )